Bolesławiec to miasto położone na zachodzie Polski, które zasłynęło w całym świecie z produkcji ceramiki. Historia wyrobów garncarskich w tej miejscowości sięga XIV wieku. O wyjątkowości ceramiki bolesławieckiej przesądzają wielowiekowa tradycja, jej ręczny wyrób oraz szczególna odporność.

Pierwsza wzmianka o garncarzu z Bolesławca pojawiła się w księgach miejskich w roku 1380. Badania archeologiczne również potwierdziły, iż naczynia ceramiczne produkowane były w mieście już w dobie średniowiecza. W wiekach średnich pięć lokalnych warsztatów tworzyło cech, który ze szczególną dbałością o jakość produktów wyrabiał bolesławiecką ceramikę. Dopiero w XVIII wieku zniesiono ograniczenie dotyczące ilości garncarzy w mieście. W tym czasie ceramika bolesławiecka słynęła już w całej Europie ze swojej jakości.

Wiek XIX i Zawodowa Szkoła Ceramiczna w Bolesławcu

W roku 1897 otwarto w mieście, podówczas znajdującym się w zaborze pruskim, szkołę, której adepci mieli przyczyniać się do rozwoju produkcji ceramiki bolesławieckiej. Dyrektorem placówki został kierownik Królewskiej Manufaktury Porcelany w Berlinie – Wilhelm Pukall. Ponadto szkoła zatrudniała specjalistów w zakresie technologii produkcji ceramiki oraz wybitnych artystów i projektantów. Dopiero II wojna światowa odcisnęła swe piętno na wyrobach produkowanych w Bolesławcu, ponieważ zatrzymano wówczas produkcję ceramiki bolesławieckiej.

PRL i najnowsze zastosowanie tradycyjnej kamionki

Produkcję ceramiki bolesławieckiej wznowiono dopiero w Polsce Ludowej. Na ten okres przypadł także renesans produkcji wyrobów ceramicznych z tradycyjnej, lokalnej kamionki, który trwa do dzisiaj. Tradycja i ręczny wyrób przesądzają o wyjątkowości ceramiki bolesławieckiej. Sklep internetowy zawierający naszą bogatą ofertę, to jeden z dowodów na fakt, że rękodzielnictwo wkroczyło w XXI wiek i nadal przynosi Bolesławcowi chlubę na całym świecie.

 


Płacę przez PayU